Nieuw- en verbouw 

Denk aan aanbouwen in steen (garage, berging) of hout (serre, erker, dakkapel, afdak), badkamer(s), zolderkamer(s), herindeling en –inrichting van keuken, toilet(ten), woonkamer, slaapkamer(s) en hobbyruimten. Tot deze werkzaamheden behoren ook die welke u aantreft bij renovatie. 

 

Renovatie 

Betekent: herbouwen, herstellen en herinrichten naar de bouwstandaard van nu. Denk aan keukens, natte groepen (met de daarbij behorende aan- en afvoerleidingen), cv-installaties, rioleringen, kelders, daken (bedekking en isolatie), raam-en deurkozijnen (inclusief dubbelglas), installaties en leidingen voor elektriciteit, gas, telecommunicatie, beveiliging en ventilatie/airconditioning. 

 

Restauratie 

Betekent: herbouwen en herstellen van gebouwen in de oorspronkelijke staat. Niet alleen van het exterieur (muren, dakconstructies en -bedekkingen) maar ook van het interieur, zoals ramen (glas in lood), trappen, vloeren, plafonds en andere ornamenten die deel uitmaken van het oorspronkelijk gebouw.