Schoon op het werk 

‘Aan de aanblik van de bouwplaats herken je de kwaliteit en de zorg van bouwer’. Vanzelfsprekend werk ik met gekwalificeerde materialen en zorg ik ervoor dat wordt gewerkt volgens de geldende arbowetten en –regels. Elke dag wordt de bouwplaats opgeruimd en geveegd achtergelaten. De afvoer en verwerking van afval verloopt volgens de geldende normen. En het werk wordt ook schoon opgeleverd; restanten van bouwmaterialen en –verpakkingen worden meegenomen. 

 

Gedetailleerde offerte 

Aan het maken van een offerte besteed ik flink wat tijd. Naast de omschrijving van de opdracht presenteer ik helder en overzichtelijk de kosten die nodig zijn voor materiaal en uren. Ook staat vermeld hoe lang het werk zal duren en wanneer het wordt opgeleverd. Bij tussentijdse wijzigingen en aanpassingen geef ik direct aan wat die tot gevolg (kunnen) hebben. Deze gedetailleerde aanpak geeft u zekerheid: u weet waar u aan toe bent, gedurende het gehele project 

 

Persoonlijk in contact 

De organisatie van mijn bouwbedrijf is flexibel. De vereiste vaklieden kunnen op afroep, na en naast elkaar, worden ingezet. Ik ben en blijf uw aanspreekpunt voor het aangaan en uitvoeren van uw opdracht. De kwaliteit van een organisatie komt ook tot uiting in de kwaliteit van de persoonlijke communicatie. Ik ben altijd direct bereikbaar voor vragen, opmerkingen en overleg.